สรุปการจัดงานครบรอบ 10 ปี สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2

นายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก รายงานผลการจัดงานครบรอบ 10 ปี "Deposit Insurance Trends and Challenges in The Digital Era” มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล พร้อมเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของความท้าทายบนกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเงินยุคดิจิทัล ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ก้าวสู่ทศวรรษแห่งความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินไทย” โดยกล่าวถึงระบบเศรษฐกิจไทยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากขึ้นจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต โดยเฉพาะการมีสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นกลไกสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับเศรษฐกิจไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเช่นดังที่เคยเกิดในปี 2540 ปัญหาเศรษฐกิจจะไม่กระทบต่อเงินฝากของประชาชน โดยล่าสุดมีผู้ฝากเงินในระบบประมาณ 75 ล้านราย มีจำนวนเงินฝากสูงถึง 12.8 ล้านล้านบาท  อ่านต่อคลิกที่นี่ 10year.pdf

 

สไลด์  DrThanachart_DigitalDisruptiveTechnologyinFinancialServices.pdf

 

สไลด์  Budsakorn_Financial_Technology.pdf