สถาบันคุ้มครองเงินฝากงดการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

สถาบันคุ้มครองเงินฝากงดการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

 

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2561 สถาบันคุ้มครองเงินฝากขอส่งความปรารถนาดีมายังท่าน และขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือที่ได้รับเป็นอย่างดีตลอดมา และสถาบันคุ้มครองเงินฝากขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนงดเว้นการให้ของขวัญทุกประเภทแก่ผู้บริหารหรือพนักงานของสถาบันในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใด โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะขอตอบแทนด้วยการปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถาบัน ด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ซื่อสัตย์และคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

 

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ศูนย์บริการข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก โทร.1158  / www.dpa.or.th