แสดง 1 ถึง 20 จากจำนวน 1238 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างบำรุงรักษาระบบงานลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29 ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบงานลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง28 ธ.ค. 2564
จ้างจัดหาบริการระบบสารสนเทศตราสารหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง27 ธ.ค. 2564
จ้างจัดหาบริการข้อมูลข่าวสารการเงินและการลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง24 ธ.ค. 2564
บำรุงรักษาระบบงานลงทุน-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ธ.ค. 2564
จ้างใช้บริการตัดข่าวหนังสือพิมพ์และโปรแกรม InfoQuest โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24 ธ.ค. 2564
จ้างใช้บริการโปรแกรมตอบกลับข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22 ธ.ค. 2564
จ้างใช้บริการโปรแกรมตอบกลับข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง21 ธ.ค. 2564
จ้างใช้บริการตัดข่าวหนังสือพิมพ์และโปรแกรม InfoQuest โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง20 ธ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างระบบงานด้านการป้องกันข้อมูลรั่วไหล (DLP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16 ธ.ค. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนพฤศจิกายน 2564 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา13 ธ.ค. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนตุลาคม 2564 (จำนวน 8 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา24 พ.ย. 2564
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ ครั้งที่ 2/2564 (โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)-จำหน่ายทรัพย์สิน24 พ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างระบบงานด้านการป้องกันข้อมูลรั่วไหล (DLP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง24 พ.ย. 2564
จ้างศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA Contact Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24 พ.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22 พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data Acquisition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22 พ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงระบบงานงบประมาณ บัญชีการเงิน และพัสดุครุภัณฑ์ (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19 พ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงระบบงานงบประมาณ บัญชีการเงิน และพัสดุครุภัณฑ์ (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง17 พ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบควบคุมสิทธิการเข้าถึงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (PAM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15 พ.ย. 2564