แสดง 1 ถึง 20 จากจำนวน 1155 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 6 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา21 ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16 ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างบริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15 ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (Liquidation Management System (LMS)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง12 ก.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบรับส่งและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันคุ้มครองเงินฝากและสถาบันการเงิน ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง12 ก.ค. 2564
จ้างการผลิตรายงานประจำปี 2563 ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12 ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องฆ่าเชื้อโรค UV-C โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง9 ก.ค. 2564
จ้างใช้บริการโปรแกรมติดตามข้อมูลทางระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Monitoring and Listening) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง9 ก.ค. 2564
จ้างดำเนินการจัดทำ Digital Plan 3 ปี (2565-2567) โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9 ก.ค. 2564
จ้างการผลิตรายงานประจำปี 2563 ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง7 ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (Liquidation Management System (LMS)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 5 ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างบริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง2 ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจ้างบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (Liquidation Management System (LMS)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน2 ก.ค. 2564
จ้างบริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 ก.ค. 2564
จ้างบริการ Software License สำหรับระบบ Facial Recognition โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24 มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง22 มิ.ย. 2564
จ้างบริการ Software License สำหรับระบบ Facial Recognition โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง22 มิ.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18 มิ.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18 มิ.ย. 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 7 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา16 มิ.ย. 2564