แสดง 1 ถึง 20 จากจำนวน 1353 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
เอกสารเพิ่มเติมประกวดราคาจัดหาผู้พัฒนาระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก_เอกสารร่างข้อกำหนดของระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS) --10 พ.ค. 2559
อุปกรณ์เชื่อมต่อและป้องกันรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย(ทดแทน)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 พ.ค. 2563
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 พ.ค. 2563
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22 มี.ค. 2565
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 9 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา4 ก.ย. 2562
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 8 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา15 พ.ค. 2563
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 8 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา18 ธ.ค. 2563
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 7 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา22 ก.พ. 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 7 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา16 มิ.ย. 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 7 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา16 มิ.ย. 2563
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 7 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา17 พ.ค. 2562
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 7 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา11 ธ.ค. 2562
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 6 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา6 พ.ย. 2562
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 6 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา15 ก.ค. 2563
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 6 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา21 ก.ค. 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 5 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา14 พ.ค. 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 5 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา3 ต.ค. 2562
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 31 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา11 มี.ค. 2562
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 3 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา22 เม.ย. 2562
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 3 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา8 ม.ค. 2563