แสดง 181 ถึง 200 จากจำนวน 1302 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 ธ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 2562-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17 ธ.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 มิ.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 ก.พ. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ม.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 2562-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16 ม.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22 พ.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14 ธ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 2562-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17 ธ.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 เม.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ต.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14 ธ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ก.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย. 2562-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ต.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มิ.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 ต.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 2562-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ก.ย. 2562
สรุปผลการขายทอดตลาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้แล้ว (28/04/2558)--28 เม.ย. 2558
สรุปผลการขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางของสถาบัน [11/11/2559]--11 พ.ย. 2559
สรุปผลการขายทอดตลาดรถยนต์ใช้แล้วตามสภาพ (29/04/2558)--29 เม.ย. 2558