แสดง 201 ถึง 220 จากจำนวน 1302 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
สรุปผลการขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ ครั้งที่ 2/2560 (27/06/2560)--27 มิ.ย. 2560
สรุปผลการขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ ครั้งที่ 1/2560 (02/06/2560)--2 มิ.ย. 2560
สรุปผลการขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ (29/06/2558) --29 มิ.ย. 2558
สรุปผลการขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ (17/09/2558)--17 ก.ย. 2558
สรุปผลการขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ (01/09/2558)--1 ก.ย. 2558
ศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA Contact Center)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 ก.พ. 2563
ศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA Contact Center)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ก.ย. 2563
ศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA Contact Center)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9 พ.ย. 2564
วิเคราะห์โครงสร้างค่าตอบแทนปี 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 พ.ย. 2563
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์พกพาสารสนเทศจำพวก Tablet พร้อมอุปกรณ์เสริม--24 มิ.ย. 2554
เรื่อง สอบราคาจ้างสำรวจการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมผู้ฝากเงิน--1 มี.ค. 2554
เรื่อง เปลี่ยนกำหนดวันรับเอกสารสอบราคา ยื่นซองเสนอราคา และเปิดซองเสนอราคา การสอบราคาซื้ออุปกรณ์พกพาสารสนเทศจำพวก Tablet พร้อมอุปกรณ์เสริม--24 มิ.ย. 2554
เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน--14 ก.พ. 2554
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9 มิ.ย. 2563
ร่างแบบข้อเสนอคุณสมบัติและข้อกำหนดอื่นๆ โครงการพัฒนารายงานข้อมูลสถาบันการเงิน (28/02/2557)--28 ก.พ. 2557
ร่างแบบข้อเสนอคุณสมบัติและข้อกำหนดอื่นๆ โครงการจัดจ้างผู้ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (20/06/2557)--20 มิ.ย. 2557
ร่างข้อกำหนดของผู้ศึกษาวิเคราะห์ในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (13/12/2556)--13 ธ.ค. 2556
ร่าง แบบข้อเสนอคุณสมบัติ และข้อกำหนดอื่นๆ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการ (27/02/2555)--27 ก.พ. 2555
ระบบจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 เม.ย. 2564
รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 พ.ค. 2563