แสดง 221 ถึง 240 จากจำนวน 1238 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
บำรุงรักษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-form)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ม.ค. 2564
บำรุงรักษาระบบลงทะเบียนและติดตามเอกสาร ระบบจัดการทรัพย์สิน (IDPA)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ม.ค. 2564
บำรุงรักษาระบบการจดจำและยืนยันตัวตนผ่านใบหน้า-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ม.ค. 2564
จ้างบริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 25 ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดทำแนวทางการปฏิบัติด้านบัญชี การวางผังบัญชี ศึกษาและวิเคราะห์ออกแบบระบบ ERP และแนวทางปฏิบัติด้านภาษีอากรเพื่อรองรับการดำเนินการตามพันธกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา 20 ม.ค. 2564
จ้างจัดทำแนวทางการปฏิบัติด้านบัญชี การวางผังบัญชี ศึกษาและวิเคราะห์ออกแบบระบบ ERP และแนวทางปฏิบัติด้านภาษีอากรเพื่อรองรับการดำเนินการตามพันธกิจ-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data Acquisition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง19 ม.ค. 2564
จ้างบริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง18 ม.ค. 2564
จ้างจัดหาบริการข้อมูลข่าวสารการเงินและการลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13 ม.ค. 2564
จ้างจัดหาบริการข้อมูลข่าวสารการเงินและการลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง12 ม.ค. 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 13 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา11 ม.ค. 2564
ซื้อTablet สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 ม.ค. 2564
ซื้อTablet สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง5 ม.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาระบบงานลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21 ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data Acquisition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21 ธ.ค. 2563
จ้างSocial Media Influencer The Standard Wealth ดำเนินการสัมภาษณ์สดผ่านรายการ Morning Wealth โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18 ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18 ธ.ค. 2563
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 8 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา18 ธ.ค. 2563
จ้างใช้บริการระบบ e-learning (TBAC LXP) ของสถาบันธนาคารไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18 ธ.ค. 2563