แสดง 221 ถึง 240 จากจำนวน 1250 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
การยกเลิกสอบราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2555 และแผ่นซีดีรายงานประจำปี 2555 (08/05/2556)--8 พ.ค. 2556
การยกเลิกสอบราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย (19/09/2557)--19 ก.ย. 2557
การยกเลิกสอบราคาสอบโครงการจัดหาผู้ให้บริการตัดเย็บเสื้อสูทของบุคลากรของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก [09/03/58]--9 มี.ค. 2558
ขยายการบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center DC) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center DR)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20 ธ.ค. 2562
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 7 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา16 ส.ค. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนกันยายน 2564 (จำนวน 5 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา15 ต.ค. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนตุลาคม 2564 (จำนวน 8 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา24 พ.ย. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนธันวาคม 2564 (จำนวน 5 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา14 ม.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนพฤศจิกายน 2564 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา13 ธ.ค. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนสิงหาคม 2564 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา14 ก.ย. 2564
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก--4 มิ.ย. 2563
โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ 12 จังหวัด-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17 เม.ย. 2562
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการ (12/03/2555)--12 มี.ค. 2555
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ --28 ธ.ค. 2554
โครงการจัดทำการสำรวจการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝากและระบบคุ้มครองเงินฝาก-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17 พ.ค. 2562
โครงการจัดหาสื่อจอดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 มี.ค. 2562
โครงการจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ป้าย LED ต่างจังหวัด 8 แห่ง-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 24 เม.ย. 2562
โครงการจัดหาสื่อวิทยุประชาสัมพันธ์คลื่นสถานี อสมท-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 มี.ค. 2562
โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ส.ค. 2563
โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมความปลอดภัย--1 มี.ค. 2554