แสดง 241 ถึง 260 จากจำนวน 1238 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างระบบโทรศัพท์และระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17 ธ.ค. 2563
จ้างวิเคราะห์โครงสร้างค่าตอบแทนปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17 ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data Acquisition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง16 ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง16 ธ.ค. 2563
จ้างผลิตรายการเสวนาให้ความรู้การคุ้มครองเงินฝากผ่านช่องทาง Social Media โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16 ธ.ค. 2563
จ้างใช้บริการระบบ e-learning (TBAC LXP) ของสถาบันธนาคารไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง16 ธ.ค. 2563
จ้างSocial Media Influencer The Standard Wealth ดำเนินการสัมภาษณ์สดผ่านรายการ Morning Wealth โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง16 ธ.ค. 2563
จ้างผลิตรายการเสวนาให้ความรู้การคุ้มครองเงินฝากผ่านช่องทาง Social Media โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง15 ธ.ค. 2563
บำรุงรักษาระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data Acquisition)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 ธ.ค. 2563
จ้างจัดจ้าง Social Media Influencer Money Buffalo ผลิตเนื้อหา และประชาสัมพันธ์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15 ธ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14 ธ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14 ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาระบบงานลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง14 ธ.ค. 2563
จ้างจัดจ้าง Social Media Influencer Money Buffalo ผลิตเนื้อหา และประชาสัมพันธ์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง9 ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง4 ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาระบบงานลงทุน-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 ธ.ค. 2563
จ้างใช้บริการโปรแกรมตอบกลับข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2 ธ.ค. 2563
จ้างใช้บริการโปรแกรมตอบกลับข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง1 ธ.ค. 2563
จ้างวิเคราะห์โครงสร้างค่าตอบแทนปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง30 พ.ย. 2563
วิเคราะห์โครงสร้างค่าตอบแทนปี 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 พ.ย. 2563