แสดง 261 ถึง 280 จากจำนวน 1302 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านการเงินและการบัญชี ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 ก.พ. 2565
จัดหาผู้บำรุงรักษาระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11 ธ.ค. 2562
จัดหาผู้บำรุงรักษาระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ม.ค. 2562
จัดหาผู้พัฒนาระบบจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16 เม.ย. 2563
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบลงทะเบียนและติดตามเอกสาร ระบบจัดการทะเบียนทรัพย์สิน ระบบบริหารงานบุคคล ระบบรับส่งข้อมูล และเครื่องบันทึกเวลา-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 มี.ค. 2562
จัดหาผู้ให้บริการปรับปรุงระบบภาพและเสียง สำหรับห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 27 ณ อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ก.ค. 2562
จัดหาผู้ให้บริการพนักงาน Outsource ด้านการเงินและการบัญชี ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 ก.พ. 2563
จัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 ก.พ. 2563
จัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 ก.พ. 2565
จัดหาผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 อัตรา-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28 ก.พ. 2565
จัดหาผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 อัตรา-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 ก.พ. 2563
จัดหาผู้ให้บริการพัฒนาระบบเพื่อรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data acquisition)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 23 ม.ค. 2562
จัดหาพนักงาน Outsource ด้านการเงินและการบัญชีสอบราคา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ย. 2561
จัดหาพนักงาน Outsource ด้านงานบริการทั่วไป งานสำนักงานและงานธุรการสอบราคา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ย. 2561
จัดหาพนักงาน Outsource ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสำนักงาน และงานบริการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27 ส.ค. 2563
จัดหาพนักงานขับรถยนต์สอบราคา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ย. 2561
จัดหาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 อัตราสอบราคา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ย. 2561
จัดหาพนักงานรับส่งเอกสารสอบราคา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ย. 2561
จัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากสอบราคา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พ.ย. 2561
จ้างSocial Media Influencer The Standard Wealth ดำเนินการสัมภาษณ์สดผ่านรายการ Morning Wealth โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง16 ธ.ค. 2563