แสดง 21 ถึง 40 จากจำนวน 1227 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Thailand Top Company Award 2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง29 ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างบริการระบบ Performance Monitoring สำหรับเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29 ต.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง26 ต.ค. 2564
จ้างผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่ (Internet SIM card) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง26 ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบควบคุมสิทธิการเข้าถึงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (PAM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง25 ต.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ต.ค. 2564
จ้างผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่ (Internet SIM card) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง21 ต.ค. 2564
จ้างประชาสัมพันธ์ลงโฆษณาในวารสารการเงินการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19 ต.ค. 2564
จ้างออกแบบและผลิตไดอารีประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18 ต.ค. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนกันยายน 2564 (จำนวน 5 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา15 ต.ค. 2564
จ้างออกแบบและผลิตปฏิทินประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15 ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างบริการระบบ Performance Monitoring สำหรับเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง14 ต.ค. 2564
จ้างออกแบบและผลิตไดอารีประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง14 ต.ค. 2564
จ้างออกแบบและผลิตปฏิทินประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง14 ต.ค. 2564
จ้างประชาสัมพันธ์ลงโฆษณาในวารสารการเงินการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง14 ต.ค. 2564
เช่าอาคารสำนักงาน ชั้น 25 - 27 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14 ต.ค. 2564
จ้างออกแบบและผลิตปฏิทินจีนแบบแขวน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12 ต.ค. 2564
จ้างออกแบบและผลิตปฏิทินจีนแบบแขวน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง8 ต.ค. 2564
จ้างบริการระบบ Performance Monitoring สำหรับเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8 ต.ค. 2564
เช่าอาคารสำนักงาน ชั้น 25 - 27 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง5 ต.ค. 2564