แสดง 21 ถึง 40 จากจำนวน 1353 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 3 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา5 มี.ค. 2563
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 17 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา1 ส.ค. 2562
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 13 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา7 เม.ย. 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 13 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา11 ม.ค. 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 12 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา1 ต.ค. 2563
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 12 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา14 มิ.ย. 2562
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 11 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา2 เม.ย. 2563
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 1 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา11 มี.ค. 2564
สอบราคาสอบราคาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศ และบริการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางเครือข่าย (log file) (25/11/2556) --25 พ.ย. 2556
สอบราคาสอบราคาโครงการจ้างเหมางานพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา (02/12/2559)--2 ธ.ค. 2559
สอบราคาเพื่อจัดหางานจ้างเหมาบริการทั่วไป งานสำนักงาน และงานธุรการ (2/12/59)--2 ธ.ค. 2559
สอบราคาเพื่อจัดจ้างผู้ดำเนินการพัฒนาระบบคลังข้อมูล (9/11/59)--8 พ.ย. 2559
สอบราคาเพื่อจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (02/03/59)--1 มี.ค. 2559
สอบราคาบริการตรวจสอบและทดสอบเจาะระบบงานคอมพิวเตอร์ (26/02/2557)--26 ก.พ. 2557
สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้า และโปรแกรมคอมพิวเตอร์--5 ม.ค. 2555
สอบราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย (22/09/2557) --22 ก.ย. 2557
สอบราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย (05/09/2557)--5 ก.ย. 2557
สอบราคาซื้อเวลาออกอากาศสื่อวิทยุและเผยแพร่สปอตวิทยุ--30 ก.ย. 2554
สอบราคาซื้อและติดตั้งระบบสำรองข้อมูล--9 ก.ย. 2554
สอบราคาซื้อระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (12/11/2556)--12 พ.ย. 2556