แสดง 41 ถึง 60 จากจำนวน 1227 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
เช่าอาคารสำนักงาน ชั้น 25 - 27 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ก.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ก.ย. 2564
ซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29 ก.ย. 2564
ซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง28 ก.ย. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนสิงหาคม 2564 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา14 ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง บริหารสำนักงานและบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14 ก.ย. 2564
ซื้อต่ออายุสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม IBM Aspera (Subscription) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 14 ก.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์ VDO Conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง8 ก.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ก.ย. 2564
ซื้อต่ออายุสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม IBM Aspera (Subscription) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง3 ก.ย. 2564
จ้างประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานพนักงานสถาบันคุ้มครองเงินฝากปี 2565 - 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง30 ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างบริการระบบ E-Mail and Office Cloud Services ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27 ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบ Data Masking โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27 ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง บริหารสำนักงานและบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง23 ส.ค. 2564
จ้างพิมพ์แผ่นพับความรู้การคุ้มครองเงินฝากของสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23 ส.ค. 2564
จ้างพิมพ์แผ่นพับความรู้การคุ้มครองเงินฝากของสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง20 ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Token Management System ในการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18 ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องมือสำหรับการดำเนินงานด้าน Data Analytics โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18 ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องมือสำหรับการดำเนินงานด้าน Data Analytics โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง17 ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Token Management System ในการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง17 ส.ค. 2564