แสดง 41 ถึง 60 จากจำนวน 1302 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
สอบราคาซื้อระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล (Data Security Solutions) (04/12/2556)--4 ธ.ค. 2556
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พกพา ระบบหน้าจอสัมผัส (Tablet) (30/10/2555)--30 ต.ค. 2555
สอบราคาจ้างออกแบบตกแต่งบูธและกิจกรรมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 15 (24/02/2558)--24 ก.พ. 2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศ (07/11/2555) --7 พ.ย. 2555
สอบราคาจ้างเหมาบริการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ด้วยสายสื่อสัญญาณความเร็วสูง (07/11/2555) --7 พ.ย. 2555
สอบราคาจ้างเหมางานบริการด้านคอมพิวเตอร์ 23/02/2555--23 ก.พ. 2555
สอบราคาจ้างเหมางานบริการด้านคอมพิวเตอร์ (27/03/2555)--27 มี.ค. 2555
สอบราคาจ้างเหมางานบริการด้านคอมพิวเตอร์--19 ม.ค. 2555
สอบราคาจ้างเหมางานบริการด้านคอมพิวเตอร์ --10 พ.ค. 2554
สอบราคาจ้างเหมางานบริการ--8 ธ.ค. 2554
สอบราคาจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบบนฐานความเสี่ยง (Risk Based Audit) (18/02/2558)--18 ก.พ. 2558
สอบราคาจ้างพัฒนาระบบการจัดระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบัน (10/03/2558)--10 มี.ค. 2558
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบ Active Directory Domain Services--15 ส.ค. 2554
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ระเบียงอาคารสำนักงาน--7 ก.ย. 2554
สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศ (09/01/2556)--9 ม.ค. 2556
สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบริหารจัดการระบบสารสนเทศ (28/11/2557)--28 พ.ย. 2557
สอบราคาจ้างบริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยสื่อสัญญาณความเร็วสูง (04/01/2556)--4 ม.ค. 2556
สอบราคาจ้างทำแผนรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิด (Incident Response Plan) (21/05/2557)--21 พ.ค. 2557
สอบราคาจ้างทำปฏิทินปีใหม่และไดอารี่ประจำปี 2561 (17/08/2560)--17 ส.ค. 2560
สอบราคาจ้างทำคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (01/04/2557)--1 เม.ย. 2557