แสดง 61 ถึง 80 จากจำนวน 1227 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 7 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา16 ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างบริการระบบ E-Mail and Office Cloud Services ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง16 ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16 ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (Liquidation Management System (LMS)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 13 ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง10 ส.ค. 2564
บริการระบบ E-Mail and Office Cloud Services-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10 ส.ค. 2564
จ้างจัดทำ Web Application สำหรับบริหารจัดการไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9 ส.ค. 2564
จ้างจัดทำ Web Application สำหรับบริหารจัดการไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง6 ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงระบบ Data Masking โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง5 ส.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ส.ค. 2564
จ้างจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23 ก.ค. 2564
จ้างจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง22 ก.ค. 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 6 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา21 ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16 ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างบริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15 ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (Liquidation Management System (LMS)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง12 ก.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบรับส่งและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันคุ้มครองเงินฝากและสถาบันการเงิน ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง12 ก.ค. 2564
จ้างการผลิตรายงานประจำปี 2563 ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12 ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องฆ่าเชื้อโรค UV-C โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง9 ก.ค. 2564
จ้างใช้บริการโปรแกรมติดตามข้อมูลทางระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Monitoring and Listening) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง9 ก.ค. 2564