แสดง 81 ถึง 100 จากจำนวน 1398 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
สอบราคาจัดหาระบบควมคุมการเข้าออก (Access Control) (24/09/2558)--24 ก.ย. 2558
สอบราคาจัดหาระบบกล้องวงจรปิดและย้ายระบบกล้องวงจรปิด (01/09/2558) --1 ก.ย. 2558
สอบราคาจัดหาม่านม้วนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (12/02/2559) --12 ก.พ. 2559
สอบราคาจัดหาผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก โทร. 1158 (Call Center) (08/01/2561)--8 ม.ค. 2561
สอบราคาจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (28/05/2557)--28 พ.ค. 2557
สอบราคาจัดหาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศ--27 ธ.ค. 2554
สอบราคาจัดหาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก Firewall (23/06/2560)--23 มิ.ย. 2560
สอบราคาจัดหาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก Firewall (12/05/2560)--12 พ.ค. 2560
สอบราคาจัดหาบริการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (22/08/2560)--22 ส.ค. 2560
สอบราคาจัดหาบริการบำรุงรักษาระบบช่วยทำงานจากระยะไกล (VPN) (11/08/2560)--11 ส.ค. 2560
สอบราคาจัดหาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (24/25/2560)--24 พ.ค. 2560
สอบราคาจัดหาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (17/08/2560)--17 ส.ค. 2560
สอบราคาจัดหาโทรทัศน์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง (15/12/2558)--15 ธ.ค. 2558
สอบราคาจัดหาเครื่องบันทึกเวลา (01/04/2557) --31 มี.ค. 2557
สอบราคาจัดหาคอมพิวเตอร์พกพาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (11/11/2558)--11 พ.ย. 2558
สอบราคาจัดทำรายงานประจำปี 2559 (09/02/2560)--9 ก.พ. 2560
สอบราคาจัดทำระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม (15/12/2558)--15 ธ.ค. 2558
สอบราคาจัดจ้างพัฒนาระบบรับและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสถาบันคุ้มครองเงินฝากและสถาบันการเงิน--17 ก.พ. 2560
สอบราคาจัดจ้างผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์แผ่นพับและคู่มือประจำปี 2560 (12/05/2560)--12 พ.ค. 2560
สอบราคาจัดจ้างทำร่ม (18/08/2560)--18 ส.ค. 2560