แสดง 101 ถึง 120 จากจำนวน 1302 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
สอบราคาจัดจ้างทำร่ม (01/08/2560)--1 ส.ค. 2560
สอบราคาจัดจ้างทำแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (20/01/2560)--20 ม.ค. 2560
สอบราคาจัดจ้างทำกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ (14/01/2559)--14 ม.ค. 2559
สอบราคาโครงการออกแบบตกแต่งบูธและกิจกรรมในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2559 ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (8/12/2558)ฤ--8 ธ.ค. 2558
สอบราคาโครงการสอบทานและปรับปรุงนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (06/10/2558)--6 ต.ค. 2558
สอบราคาโครงการพัฒนาระบบช่วยทำงานระยะไกล (4/08/2558) --4 ส.ค. 2558
สอบราคาโครงการพัฒนาระบบช่วยทำงานระยะไกล (15/07/2558)--15 ก.ค. 2558
สอบราคาโครงการประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (20/08/2558)--20 ส.ค. 2558
สอบราคาโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก Firewall (25/02/2558)--24 ก.พ. 2558
สอบราคาโครงการบำรุงรักษาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2560 (10/08/2560)--9 ส.ค. 2560
สอบราคาโครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (26/04/2560)--26 เม.ย. 2560
สอบราคาโครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (07/04/60)--7 เม.ย. 2560
สอบราคาโครงการจ้างเหมางานพนักงานรับ-ส่งเอกสาร จำนวน 2 อัตรา [02/12/2559]--2 ธ.ค. 2559
สอบราคาโครงการจ้างเหมางานพนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 อัตรา [02/12/2559]--2 ธ.ค. 2559
สอบราคาโครงการจ้างเหมาขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน และเอกสาร ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (11/08/2558)--11 ส.ค. 2558
สอบราคาโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบทานและปรับปรุงพิธีปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (09/03/2560)--9 มี.ค. 2560
สอบราคาโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำกระบวนการควบคุมคุณภาพการพัฒนาระบบงานและบริหารงานบริการด้านสารสนเทศ (09/03/2560)--9 มี.ค. 2560
สอบราคาโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายช่วยทำงานระยะไกล (22/08/2560)--22 ส.ค. 2560
สอบราคาโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 20KVA จำนวน 2 ชุด ณ สถานที่ทำการแห่งใหม่ (02/07/2558)--2 ก.ค. 2558
สอบราคาโครงการจัดหาระบบควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (privilege access control) (8/11/2560)--8 พ.ย. 2560