แสดง 101 ถึง 120 จากจำนวน 1398 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดงานครบรอบ 10 ปี สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (08/06/2561) --8 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการติดตั้งและพัฒนาระบบการจดจำและยืนยันตัวตน (Facial Recognition) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/08/2561)--14 ส.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบ ERP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28/06/2561) --28 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบงานงบประมาณ ระบบงานบัญชีและการเงิน และระบบงานพัสดุครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/05/2561)--25 พ.ค. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่าย สื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/06/2561)--21 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการทดสอบเจาะระบบงานคอมพิวเตอร์และปิดช่องโหว่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/06/2561)--22 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (14/09/2561)--14 ก.ย. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (24/08/2561)--24 ส.ค. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (29/06/2561)--29 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 รายการ (31/07/2561)--31 ก.ค. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ (18/05/2561)--18 พ.ค. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ (23/05/2561)--23 พ.ค. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ (30/08/2561)--30 ส.ค. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ (06/07/2561)--6 ก.ค. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 รายการ (26/06/2561)--26 มิ.ย. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 1 รายการ--5 ต.ค. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 1 รายการ--12 ต.ค. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 1 รายการ--19 ต.ค. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 1 รายการ (08/08/2561) --31 ก.ค. 2561
[ประกาศ] เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 1 รายการ (31/07/2561) --31 ก.ค. 2561