แสดง 121 ถึง 140 จากจำนวน 1227 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย Firewall โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12 พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบการจดจำและยืนยันตัวตนผ่านใบหน้า (Facial Recognition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง11 พ.ค. 2564
จ้างพัฒนาระบบ Single Gateway โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก11 พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบ Data Masking โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11 พ.ค. 2564
จ้างพัฒนาระบบ Single Gateway โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 7 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง6 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจ้างบริการเฝ้าระวังการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Security Operation and Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง6 พ.ค. 2564
จ้างระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย Firewall โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง30 เม.ย. 2564
จ้างบริการเฝ้าระวังการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Security Operation and Management)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบ Data Masking โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง29 เม.ย. 2564
ระบบจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 เม.ย. 2564
บำรุงรักษาระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 เม.ย. 2564
บำรุงรักษาระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data Acquisition)-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างดำเนินการย้ายข้อมูลจากคลังข้อมูลเก่าไป Hybrid Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28 เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการแนะนำแนวทางในการจัดทำความเสี่ยงองค์กรระดับ Operation Risk ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง27 เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดทำ Digital Plan 3 ปี (2565-2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง27 เม.ย. 2564
จ้างพัฒนาระบบ Single Gateway โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง27 เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 26 เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง21 เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบลงทะเบียนและติดตามเอกสาร ระบบจัดการทรัพย์สิน (IDPA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง20 เม.ย. 2564