แสดง 161 ถึง 180 จากจำนวน 1227 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างบริการตรวจสอบและทดสอบเจาะระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Penetration Test) และผู้เชี่ยวชาญซ้อมแผนรับมือคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง17 มี.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16 มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องผลิตน้ำแข็งพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง16 มี.ค. 2564
เช่าใช้สัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง BOT-EFS โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16 มี.ค. 2564
จ้างผู้รับจ้างในการดำเนินการ Simulation โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16 มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบงานงบประมาณ บัญชีการเงินและงานพัสดุครุภัณฑ์ (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง15 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง15 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15 มี.ค. 2564
จ้างจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรับส่งเอกสาร จำนวน 2 อัตรา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15 มี.ค. 2564
เช่าใช้สัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง BOT-EFS โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง12 มี.ค. 2564
จ้างผู้รับจ้างในการดำเนินการ Simulation โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง12 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 6 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12 มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11 มี.ค. 2564
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 1 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา11 มี.ค. 2564
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ ปปช. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาผู้ให้บริการด้านบริหารการจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง8 มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง8 มี.ค. 2564
จ้างการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมสร้างวินัยการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร The 4 Disciplines of Execution โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 มี.ค. 2564
จ้างผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่ (Internet SIM card) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 8 มี.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ในลักษณะกราฟวงกลม-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 มี.ค. 2564