แสดง 161 ถึง 180 จากจำนวน 1302 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เดือน มีนาคม 2562-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เดือน มกราคม 2562-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2562-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564 แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ในลักษณะกราฟวงกลม-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 มี.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 แยกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงลักษณะกราฟวงกลม-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 21 มี.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ม.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ก.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ต.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 2562-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ก.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18 มิ.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 มิ.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 พ.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5 มิ.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ส.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22 ก.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 มี.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16 มี.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 2563-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 มี.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18 มิ.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4 ม.ค. 2565