แสดง 21 ถึง 40 จากจำนวน 78 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงระบบงานงบประมาณ บัญชีการเงิน และพัสดุครุภัณฑ์ (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19 พ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงระบบงานงบประมาณ บัญชีการเงิน และพัสดุครุภัณฑ์ (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง17 พ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบควบคุมสิทธิการเข้าถึงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (PAM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 15 พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data Acquisition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง12 พ.ย. 2564
จ้างศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA Contact Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง12 พ.ย. 2564
จ้างศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA Contact Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง11 พ.ย. 2564
จ้างประชาสัมพันธ์และเข้ากิจกรรมในงานสัมมนา Wealth Virtual Forum 2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 11 พ.ย. 2564
จ้างประชาสัมพันธ์และเข้ากิจกรรมในงานสัมมนา Wealth Virtual Forum 2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง10 พ.ย. 2564
จ้างการป้องกันความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2 พ.ย. 2564
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Thailand Top Company Award 2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2 พ.ย. 2564
จ้างการป้องกันความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง1 พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1 พ.ย. 2564
จ้างการเชื่อมต่อโปรแกรมตอบกลับข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) เข้ากับระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง29 ต.ค. 2564
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Thailand Top Company Award 2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง29 ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างบริการระบบ Performance Monitoring สำหรับเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29 ต.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง26 ต.ค. 2564
จ้างผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่ (Internet SIM card) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง26 ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบควบคุมสิทธิการเข้าถึงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (PAM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง25 ต.ค. 2564
จ้างผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่ (Internet SIM card) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง21 ต.ค. 2564
จ้างประชาสัมพันธ์ลงโฆษณาในวารสารการเงินการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19 ต.ค. 2564