แสดง 41 ถึง 60 จากจำนวน 101 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relation Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง12 ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบข้อมูลรายผู้ฝากเพื่อการจ่ายคืน (DRS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง12 ก.ย. 2565
จ้างผู้ให้บริการจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9 ก.ย. 2565
จ้างต่ออายุสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม IBM Aspera (Subscription) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง9 ก.ย. 2565
จ้างSocial Media Influencer Salmon Lab ผลิตเนื้อหา และประชาสัมพันธ์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 7 ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงระบบลงทะเบียนการเข้าปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง6 ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาระบบรับส่งไฟล์ข้อมูลสถาบันการเงิน (Data Acquisition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง6 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างบริการระบบ E-Mail and Office Cloud Services ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ประกาศราคากลาง6 ก.ย. 2565
จ้างผู้ให้บริการจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง5 ก.ย. 2565
จ้างSocial Media Influencer Salmon Lab ผลิตเนื้อหา และประชาสัมพันธ์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง2 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างควบคุมคุณภาพงานโครงการจ้างพัฒนาระบบทรัพยากรองค์กร ERP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน31 ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน31 ส.ค. 2565
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ ครั้งที่ 1/2565 (โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)-จำหน่ายทรัพย์สิน30 ส.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนกรกฎาคม 2565 (จำนวน 10 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา30 ส.ค. 2565
จ้างจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18 ส.ค. 2565
จ้างจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเจ้าหน้าที่นิติบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง18 ส.ค. 2565
จ้างพัฒนาการเชื่อมต่อโปรแกรมตอบกลับข้อความตัวอักษรอัตโนมัติ (Chatbot) เข้ากับระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) แบบ Whole Data และระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16 ส.ค. 2565
จ้างพัฒนาการเชื่อมต่อระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) เข้ากับโปรแกรมตอบกลับข้อความตัวอักษรอัตโนมัติ (Chatbot) แบบ Whole Data และระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง16 ส.ค. 2565
จ้างจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง16 ส.ค. 2565
จ้างพัฒนาการเชื่อมต่อโปรแกรมตอบกลับข้อความตัวอักษรอัตโนมัติ (Chatbot) เข้ากับระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) แบบ Whole Data และระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง15 ส.ค. 2565