แสดง 1 ถึง 20 จากจำนวน 78 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ ครั้งที่ 2/2564 (โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)-จำหน่ายทรัพย์สิน24 พ.ย. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 7 รายการ-สาระสำคัญของสัญญา16 ส.ค. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนกันยายน 2564 (จำนวน 5 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา15 ต.ค. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนตุลาคม 2564 (จำนวน 8 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา24 พ.ย. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนธันวาคม 2564 (จำนวน 5 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา14 ม.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนพฤศจิกายน 2564 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา13 ธ.ค. 2564
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนสิงหาคม 2564 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา14 ก.ย. 2564
จ้างการเชื่อมต่อโปรแกรมตอบกลับข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) เข้ากับระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง29 ต.ค. 2564
จ้างการป้องกันความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง1 พ.ย. 2564
จ้างการป้องกันความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 2 พ.ย. 2564
จ้างจัดทำ Web Application สำหรับบริหารจัดการไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง6 ส.ค. 2564
จ้างจัดทำ Web Application สำหรับบริหารจัดการไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 9 ส.ค. 2564
จ้างจัดหาเครื่องฆ่าเชื้อโรค UVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 17 ม.ค. 2565
จ้างจัดหาเครื่องฆ่าเชื้อโรค UVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง13 ม.ค. 2565
จ้างจัดหาบริการข้อมูลข่าวสารการเงินและการลงทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง24 ธ.ค. 2564
จ้างจัดหาบริการระบบสารสนเทศตราสารหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง27 ธ.ค. 2564
จ้างจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง6 ม.ค. 2565
จ้างจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 10 ม.ค. 2565
จ้างจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง22 ก.ค. 2564
จ้างจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23 ก.ค. 2564