แสดง 1 ถึง 20 จากจำนวน 101 รายการ
ชื่อเรื่องวิธีจัดหาประเภทประกาศวันที่ประกาศ
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตามสภาพ ครั้งที่ 1/2565 (โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)-จำหน่ายทรัพย์สิน30 ส.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนกรกฎาคม 2565 (จำนวน 10 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา30 ส.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนกันยายน 2565 (จำนวน 6 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา19 ต.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนตุลาคม 2565 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา14 พ.ย. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนพฤษภาคม 2565 (จำนวน 10 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา29 มิ.ย. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนมิถุนายน 2565 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา12 ก.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนเมษายน 2565 (จำนวน 5 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา30 พ.ค. 2565
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาหรือข้อตกลงเดือนสิงหาคม 2565 (จำนวน 7 รายการ)-สาระสำคัญของสัญญา28 ก.ย. 2565
จัดงานสัมมนาและอบรมความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝาก และความรู้ทางการเงิน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง19 ก.ค. 2565
จัดงานสัมมนาและอบรมความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝาก และความรู้ทางการเงิน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21 ก.ค. 2565
จ้างSocial Media Influencer Salmon Lab ผลิตเนื้อหา และประชาสัมพันธ์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง2 ก.ย. 2565
จ้างSocial Media Influencer Salmon Lab ผลิตเนื้อหา และประชาสัมพันธ์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 7 ก.ย. 2565
จ้างโครงการจัดหาผู้ให้บริการปรับปรุงระบบกล้องวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์สำหรับห้องประชุมวิภาวดีชั้น 27 ณ อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง26 ก.ค. 2565
จ้างจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเจ้าหน้าที่นิติบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง18 ส.ค. 2565
จ้างจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง16 ส.ค. 2565
จ้างจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18 ส.ค. 2565
จ้างต่ออายุสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม IBM Aspera (Subscription) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง9 ก.ย. 2565
จ้างต่ออายุสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม IBM Aspera (Subscription) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 26 ก.ย. 2565
จ้างบริการโปรแกรมติดตามข้อมูลทางระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Monitoring Listening) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง20 ก.ค. 2565
จ้างบริการโปรแกรมติดตามข้อมูลทางระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Monitoring Listening) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21 ก.ค. 2565