แสดง 1 ถึง 20 จากจำนวน 132 รายการ
ชื่อเรื่องวันที่ประกาศ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 25644 ม.ค. 2565
บำรุงรักษาระบบงานลงทุน24 ธ.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 256422 พ.ย. 2564
ศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA Contact Center)9 พ.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 256425 ต.ค. 2564
จ้างบริการระบบ Performance Monitoring สำหรับเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย8 ต.ค. 2564
เช่าอาคารสำนักงาน ชั้น 25 - 27 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์30 ก.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 256430 ก.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 25643 ก.ย. 2564
บริการระบบ E-Mail and Office Cloud Services10 ส.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 25643 ส.ค. 2564
จ้างบริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์1 ก.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 256418 มิ.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 256418 มิ.ย. 2564
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การคุ้มครองเงินฝาก14 มิ.ย. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 256425 พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก (DROS)25 พ.ค. 2564
จ้างตรวจสอบระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก20 พ.ค. 2564
จ้างบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระบบบริหารจัดการการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (Liquidation Management System (LMS))17 พ.ค. 2564
จ้างบริการเฝ้าระวังการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Security Operation and Management)30 เม.ย. 2564