แสดง 1 ถึง 20 จากจำนวน 177 รายการ
ชื่อเรื่องวันที่ประกาศ
บริการตรวจสอบและทดสอบเจาะระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Penetration Test) จัดทำและทดสอบแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill)22 พ.ย. 2565
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน16 พ.ย. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 256528 ต.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 25654 ต.ค. 2565
ต่ออายุสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม IBM Aspera (Subscription)7 ก.ย. 2565
บำรุงรักษาระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relation Management)7 ก.ย. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 256530 ส.ค. 2565
ควบคุมคุณภาพงานโครงการจ้างพัฒนาระบบทรัพยากรองค์กร ERP22 ก.ค. 2565
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)22 ก.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 256519 ก.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 25655 ก.ค. 2565
ปรับปรุงระบบ Data Masking27 มิ.ย. 2565
บริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์27 มิ.ย. 2565
ผู้ให้บริการแนะนำแนวทางในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงองค์กร27 มิ.ย. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 256516 มิ.ย. 2565
จัดหาพนักงาน Outsource ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสำนักงาน และงานบริการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา30 พ.ค. 2565
จ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Private Cloud27 พ.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 25656 พ.ค. 2565
จ้างจัดหาบริการพนักงาน Outsource ด้านการเงินและการบัญชี ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์6 พ.ค. 2565
โครงการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้กับนิสิตนักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือโดยใช้ข้อมูลการคุ้มครองเงินฝากและความรู้ทางการเงินเป็นสื่อกลาง28 เม.ย. 2565