Showing 1-5 of 5 items.
ตำแหน่งงานวันที่ประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน (ขึ้นทะเบียนลำดับสำรอง) ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร8 ต.ค. 2564
ประกาศผลการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ 4 ตำแหน่ง

1. ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร (เลขานุการผู้บริหารระดับสูง) 2. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน Business Analyst 3. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

26 เม.ย. 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน8 มิ.ย. 2565
ประกาศสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เรื่องรับสมัครงาน และคุณสมบัติผู้สมัครงาน ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร (เลขานุการผู้บริหารระดับสูง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายสนับสนุนงานองค์กร (เลขานุการผู้บริหารระดับสูง) เปิดรับสมัครวันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2565

15 มิ.ย. 2565
Download ใบสมัครงาน15 มิ.ย. 2565